Privacy

Dit is het privacybeleid van CV de Ulewappers.

Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers / leden van onze diensten en website. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. CV de Ulewappers gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op deze pagina.
CV de Ulewappers raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 november  2022.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die CV de Ulewappers verzamelt en verwerkt van gebruikers en leden van CV de Ulewappers. Zoals de website, workshops, CV de Ulewappers en andere diensten.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
CV de Ulewappers, gevestigd Neerkant, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoudsopgave Privacy- en cookiebeleid

Uitleg en opbouw van dt privacybeleid
Welke gegevens verwerken wij en hoe komen wij eraan?
Voor welke doelen verwerkt CV de Ulewappers je gegevens.
Een vraag stellen of een klacht indienen
Welke derden hebben toegang tot je gegevens
Hoe beveiligen wij je gegevens
Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Uitleg opbouw van dit privacybeleid
In dit Privacy- en cookiebeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens CV de Ulewappers van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms heb je voor een bepaalde dienst (zoals aanmelden voor een activiteit) een CV de Ulewappers deelnemersformulier nodig. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over “deelname” vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over deelname, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren. Voor andere diensten is een lidmaatschapsformulier nodig, In dat geval wordt dit bij de paragraaf over het lidmaatschap aangegeven met een link naar uitleg over welke gegevens we daarvoor verwerken en voor welke doelen we dat doen.
Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan
Als je lid wordt van CV de Ulewappers, vragen we je om een lidmaatschapsformulier in te vullen. We zetten je NAW gegevens in een bestand in onze beveiligde omgeving. We gebruiken je email-adres om onze nieuwsbrief te versturen en informatie over de CV de Ulewappers, activiteiten e.d.
Als je deelneemt aan een activiteit kunnen we je vragen om een deelnameformulier in te vullen. We zetten je NAW gegevens in een bestand in onze beveiligde omgeving. We gebruiken je emailadres om informatie over de activiteit te versturen.
Voor welke doelen verwerkt CV de Ulewappers je gegevens.
– Lidmaatschap
Hiervoor slaan we de volgende informatie op; je (circus)naam, adresgegevens, emailadres(sen), telefoonnummer(s), aantal leden en contributiebedrag.
– Workshops
Hiervoor slaan we de volgende informatie op; je naam, adresgegevens, emailadres(sen), telefoonnummer(s).
– Beeldmateriaal
deelname aan CV de Ulewappers-activiteiten betekent dat er gefotografeerd kan worden. Je kunt bij die activiteiten vooraf kenbaar maken als je niet gefotografeerd wilt worden. Dit beeldmateriaal zal eventueel gebruikt gaan worden op onze website en in nieuwsbrieven.
– Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.
Een vraag stellen of een klacht indienen
Wanneer je bij CV de Ulewappers een vraag stelt of een klacht indient (dit kan per e-mail of per post) kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en je eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen CV de Ulewappers die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.
– Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze databank. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres
– Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?
Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar , tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.
Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
Als we een activiteit organiseren, dan geven we je gegevens door aan het comité. We eisen van onze contacten dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen.
Hoe beveiligen wij je gegevens?
 CV de Ulewappers gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging,
vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens dieCV de Ulewappers over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: CV de Ulewappers
Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over CV de Ulewappers, dan kun je dat aangeven door een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde postadres of door contact op te nemen.
Je kunt om inzage vragen in de gegevens die CV de Ulewappers over je verzamelt . Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je contact opnemen.
Wij houden een behandelingstermijn aan van 1 maand

Free Joomla templates by Ltheme
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.