Reglement

REGLEMENT VAN DE ULEWAPPERSOPTOCHT:

Iedereen is gerechtigd aan de optocht deel te nemen met een wagen, een kar, een fiets, te voet of te paard mits men verkleedt is en zich houdt aan onderstaande voorschriften.

 1. Kwetsende, stuitende of onsmakelijke voorstellingen of teksten worden niet toegelaten.
 2. Alle deelnemers moeten gekostumeerd zijn, ook de wagenvoerders.
 3. De plaatsen in de optocht worden door de optochtleiding bepaald.
 4. De jury beoordeelt de volgende punten; Het idee, de uitvoering, de afwerking
 5. Jeugd zijn kinderen tot en met groep 8. Jeugdgroepen en jeugdparen is 1 één categorie.
 6. Gemotoriseerde voertuigen en voertuigen getrokken of geduwd anders dan mensen, vallen onder de categorie wagens.
 7. Het gooien van traktaties in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden. (dit gebeurt alleen door de prins)
 8.  
 9. Iedere deelnemer dient tenminste 20 minuten voor aanvang van de optocht aanwezig te zijn.
 10. Nummer van deelneming moet zichtbaar zijn zowel voor de jury als voor de toeschouwers.
 11. Over jurering kan niet gereclameerd worden. De uitslag van de jury is bindend.
 12. Bij geschilpunten, waarin het reglement niet voorziet beslist de optochtleiding, c.q. het bestuur.
 13. Voor de deelnemers aan de optocht is het gebruik van alcohol en/of het bij zich dragen van alcohol van al dan niet geopende verpakkingen verboden.
 14. Deelnemers die tijdens het opstellen of trekken van de optocht voorzien zijn van een mechanische geluidsinstallatie die gekoppeld is aan een eindversterker die  sterker is dan het toegestane geluidsniveau van 2 kw worden direct uitgesloten van deelname.
 15. Er mag geen verf, latex of andere langdurig blijvende versiering gebruikt worden op of langs de weg.
 16. Op iedere gemotoriseerde wagen dient een juiste handbrandblusser aanwezig binnen handbereik te zijn. Open vuur tijdens de optocht is verboden.
 17. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en deelnemende voertuigen. Denk aan WA verzekering, geldig rijbewijs, alcoholgebruik, voorrangsregels ect. Ook dienen voertuigen of aanhangwagens aan de technische eisen van de wegenverkeerswet te voldoen.
 18. Bij de wagens of grote niet gemotoriseerde wagens dient voldoende begeleiding te zijn ( 2 mensen aan iedere kant) zodat de veiligheid van toeschouwers en deelnemers gewaarborgd is. Denk vooral aan kinderen dat die niet onder de wagen kunnen komen!!
 19. Bij voertuigen waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke reling te zijn.
 20. Wagens of bouwwerken dienen zodanig gemaakt te zijn dat er geen materiaal verlies is onderweg.
 21. Uitsluiting of diskwalificatie tijdens de optocht binnen de gemeente Deurne om wat voor reden dan ook, wordt gecommuniceerd naar andere verenigingen binnen de gemeente Deurne. U kunt dan niet meer deelnemen aan andere optochten binnen de gemeente.
 22. Let erop dat je voor en na de optocht deelneemt aan het verkeer houd dus ook de verkeersregels in acht.
 23. Tijdens de optocht is Marcel van Hugten als leiding en contactpersoon aanwezigen bereikbaar op telnr. 0610533985
Free Joomla templates by Ltheme
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.