Motto tijdens carnaval:

Mi deez dolle daag de playstation aan de kant,
we goan fist vieruh in Ulewappersland.
Alaaf!!